Månia Bengtsson från Lidköping besökte idag Hjo folkhögskola för att berätta om sin volontärinsats i Brasilien. Hon hade fått stipendium och blivit uttagen bland 18 svenska ungdomar som besökt 5 olika länder under en tremånadersperiod. Månia fick sin önskan uppfylld när hon blev placerad i Brasilien.

Utbytesprogrammet ”Ung i en världsvida kyrka” är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och motsvarigheter i aktuella länder. I Brasilien är det IECLB (Den evangelisk-lutherska kyrkan i Brasilien) som är part. Kyrkan är i motsats till svenska kyrkan en minoritetskyrka med ca 700 000 aktiva medlemmar bland 200 miljoner brasilianare som i huvudsak är katoliker.

Det var framförallt södra Brasilien hon besökte, fattigare områden och ett rikare. I de fattigare områdena arbetade kyrkan med projekt för att underlätta för utsatta flickor och bekämpa fattigdom. Även i själva verksamheten märktes stort engagemang på frivilliggrund. Bland annat ställde musiker upp utan ersättning för att sprida musik och undervisa ungdomar.

Med stor inlevelse berättade Månia om personliga möten och insikter hon fått. Det är inte lätt att kommunicera när värdfamiljen endast talar portugisiska, som inte tillhör Månias färdigheter. Men allt går med god vilja och ett varmt hjärta, menade hon. Det var särskilt intressant att höra henne berätta om olika livsvillkor och förutfattade meningar, det är inte alltid som man tror. Vi har mycket gemensamt.

I den stora och blandade åhörarskaran ställdes många frågor. Och vi förstod alla att Månia redan längtar efter att kunna komma ut i världen och göra insatser där det kan behövas.

– Gert Franzén –