Kvällen den 17 maj anordnande Polisförberedande klassen en galakväll med insamling för att hjälpa människor på flykt inom landet Syrien. Galan Ett rop för Syrien resulterade i ca 7000 insamlade kronor som nu går till UNHCR:s projekt. Över 70 personer kom på galan och lyssnade till musik, berättelser ur verkligheten och hur situationen i Syrien är idag.

Tack till alla som på något sätt bidrog!