Deltagare berättar

 

Stefan Olsson – kom närmare

”Det är roligt att få lära sig nya saker även om man blivit 55+”

Stefan är född och uppvuxen i Göteborg, där han studerade matematik och fysik på universitetet. Han arbetade sedan hela sitt yrkesverksamma liv som patentombud, d.v.s. hjälpte olika företag att skydda sina uppfinningar. Detta innebar att Stefan gjorde många resor runt om i världen. Som pensionär flyttade Stefan och hans fru till Hjo.

Hur kom det sig att ni valde att flytta till Hjo?

Familjen har i många år haft ett sommarställe i Brevik norr om Hjo. Därför kändes det naturligt att flytta till Hjo permanent. Hjo har hela tiden varit vår ”sommarstad”.

Är du aktiv i någon församling?

Ja, jag är bl.a. kyrkvärd i Hjo kyrka. Det var genom kyrkan jag upptäckte inbjudan till den inledande Kom Nära-kursen. Till glädje för gruppen blev det sedan en fortsättning som heter Kom Närmare.

Varför ville du vara med på kursen?

Jag tyckte att det såg ut att vara intressanta ämnen, och på fortsättningskursen har vi tre nya ämnen: liturgik, trossamfund och kommunikation. Dessutom läser vi Romarbrevet tillsammans, vilket ju passar bra under ”Lutheråret”. Alla ämnen är väldigt intressanta. I kommunikation får vi olika tips om att tala offentligt och får göra övningar i muntlig framställning. Ämnet liturgik ger oss information gudstjänstordningen och om betydelsen av de olika symbolerna i gudstjänsten.

Vad tycker du om kvalitén på undervisningen?

Vi har mycket kunniga och stimulerande lärare i alla ämnen.

Hur upplever du att gruppen består av lite äldre personer 55+?

Att gruppdeltagarna har olika bakgrund och bär med sig olika livserfarenheter gör diskussionerna mycket intressanta och givande. Deltagarna bidrar med sin kunskap inom olika områden, vilket ger många nya infallsvinklar.

Vill du ha ytterligare en fortsättning på kursen?

Ja, det hoppas vi att det blir.

 

Eva Ardinge – kom nära

”Härligt att få fundera tillsammans med andra intresserade!”

Berätta lite om din bakgrund!

Jag är nybliven pensionär som har arbetat i skolvärlden bl.a. i dövskolan och på en av skolmyndigheterna. Under fyra år var jag lärare i Tanzania, anställd av Svenska Kyrkans Mission.

Hur hittade du informationen om Kom Nära-kursen?

Det var en ren tillfällighet. Jag hittade en lapp om kursen när jag besökte en kyrka i Tibro. Lappen var lite tillskrynklad, men jag blev intresserad och hörde av mig till skolan. I Tibro har jag förstått att det varit lite ”mun-till-mun-information”, och det resulterade i att det är en grupp deltagare från Tibro som är med på kursen.

Vad var det som gjorde dig intresserad av Kom Nära?

Kursen tilltalade mig direkt. Det kändes självklart att jag ville vara med. Det lockade mig att få ”vara elev” och jag tror på folkhögskoleidén. Tänk att det är gratis att gå på folkhögskola! Vilken förmån. Jag uppskattar även att det är en hel dags undervisning och inte bara en kvällskurs. Vi får möjlighet att lära känna varandra bättre i gruppen, och det innebär att det kan bli ett större djup i samtalen.

Hur upplever du undervisningen?

Det är omväxlande och intressant men de olika ämnena: psalmsång, religionshistoria och Kyrkan idag. Vi studerar också Johannes evangelium tillsammans. Lärarna har hög kompetens med gedigna kunskaper. Jag tycker att det är ett öppet diskussionsklimat, där allas åsikt respekteras. Undervisningen är inte dogmatisk, utan vi vänder och vrider på olika synpunkter.

Saknar du något?

Jag tror att skolan behöver göra tydligare reklam för kursen. Att det finns ett stort intresse för Kom Nära märks, eftersom vi har deltagare som åker från Tidaholm, Tibro, Skövde och t.o.m. Götene.

Sedan önskar vi och hoppas att det blir en fortsättning på kursen!