Kom nära!

Seniorkurs med kyrklig profil

  • Vi sjunger psalmer tillsammans och lär oss om bakgrunden till dem.
  • Vi går igenom den kristna kyrkans historia för att ge överblick och inblickar.
  • Vi läser Johannesevangeliet tillsammans för att förstå mer av dess djup. Vi samtalar kring frågor och lärdomar.
  • Vi studerar och samtalar kring aktuella frågor i det kyrkliga livet i Sverige och världen.

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för förmiddagsfika och lunch 80 kr/tillfälle och en administrativ avgift för kopior och dylikt: 400 kr för hela terminen.

Vi hoppas kunna starta en ny kursomgång framöver.

 

En kursdag kan se ut så här:

8.45          Morgonbön i skolans kapell

9.05          Psalmkunskap

10.00        Fika

10.30        Kyrkohistoria

11.30         Lunch

12.30        Johannesevangeliet

13.30        Aktuellt i kyrkan

14.20        Slut

 

Anmälan till: Hjo folkhögskola, Lundbyvägen 12, 544 31 Hjo, tel: 0503-323 00

Informationsblad att skicka vidare eller skriva ut: Kom nära VT2020

För frågor, kontakta skolpräst Olivér Joób:

Telefon: 0708-93 26 88, oliver.joob@hjofolkhogskola.se