Läsårsavslutning 2019

Skolavslutningsdagen den 29 maj följde traditionen med inledning på Vindarnas udde i Stadsparken vid Vätterns strand. Skolans vokalensemble hälsade välkommen i det soliga men kyliga vädret med att sjunga psalmen ”En vänlig grönskas rika dräkt”. Skolpräst Olivér Joób talade med temat naturens skönhet och vårt ansvar att vårda den.

Skolkören fortsatte med ”Uti vår hage” och samlingen avslutades med att man förenades i psalmen ”Härlig är jorden”.
Därefter förflyttade alla sig upp till skolan för flagghissning. När nationalsången sjungits bjöd köket på en riklig och god frukost.

Klockan 10.30 ägde själva avslutningen rum i skolans atrium, där musiklinjens kör både inledde och avslutade programmet. Rektor Rickard Sandberg hälsade välkommen till läsårets sista samling och avlöstes sedan av vokalensemblen som framförde tre stycken. Två av dem är skrivna under året av medlemmar i ensemblen, Jacob Zandelin och David Fredriksson. En rad stipendier delades ut till deltagare på de olika kurserna av studierektor Henrik Falck. Gemensamma psalmer var ”I denna ljuva sommartid” och, som sig bör, den högtidliga skolavslutningspsalmen ”Den blomstertid nu kommer”.

Skolpräst Karin Långström tackade kyrkvärdarna för deras arbetsinsats i samband med morgonandakter och veckomässa, och bad en bön. Musiklinjens sista sång ”En sång till livet” ur ”Såsom i himmelen” fick utgöra slutpunkt på årets sista samling för folkhögskolan.

Till sist inbjöd köket alla deltagare och personal till en välsmakande lunch med dessert.