På en pressträff under förmiddagen den 17 mars har regeringen gått ut med rekommendation om övergång till distans- och fjärrstudier för bl a gymnasieskolor, vuxenutbildning och universitet i syfte att minska smittspridningen i samhället.

Även om inte folkhögskolor nämns specifikt så är Folkbildningsrådets bedömning att rekommendationen också är relevant för folkhögskolor.

Med detta som bakgrund kommer Hjo folkhögskola att stänga fr o m i morgon, onsdag den 18/3, och att gå över att bedriva distansundervisning för våra deltagare. Vi får utifrån de förutsättningar som råder försöka lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt.

En viktig information till våra deltagare är att de ska få behålla CSN-stödet även om de under denna extraordinära situation inte kan upprätthålla sina studier.

Deltagare som bor i skolans internat får tillsvidare bo kvar där.

I ett initialt skede så planeras ordinarie verksamhet att återupptas tisdagen den 14 april, alltså efter det planerade påsklovet. Om förutsättningarna ändras så kommer ny information.

Kontaktinformation – dagtid vardagar

Rektor, Rickard Sandberg 072-504 61 06

Studierektor, Henrik Falck 070-855 77 32

Internatföreståndare, Anneli Rundberg 070-280 09 46

Skolpräst, Olivér Joób 070-893 26 88

Skolpräst, Karin Långström 070-858 28 32

Kurator, Ina Klein 070-876 39 08

IT, Andreas Englund 070-827 72 15

Vaktmästeri, 070-942 04 86

Kök, 0503-323 22

Linjeledare

Allmän kurs, Christina Lindberg 073-553 70 50

Allmän kurs, Skövde, Veronika Frändberg 070-603 78 99

Assistentutbildningarna, Niklas Ahlin 073-949 87 79

Konstskolan, Linda Thomas 070-727 64 11

Konstskolan, Ted Ottosson 073-053 73 32

Musiklinje, Christine Lagerroth 070-625 34 35

Kyrkomusik, Helena Ambertson 070-818 74 28

Kyrkans grundkurs, Olivér Joób & Karin Långström, (se ovan)

 

E-postadresser till  all personal hittar du HÄR

Vi följer även information från Hjo kommun HÄR