Samarbetsprojektet mellan spelmusikprofilen och concept art & illustration på Hjo folkhögskola, även kallat spelmuisikprojektet är ett återkommande projekt som sker under vårterminen.

Det går ut på att deltagarna på spelmusik får en bild att skapa ett musikstycke ifrån. Flera försökte skapa en historia kring bilden och få en progression i stycket med variation utefter den tilltänkta historien. Detta musikstycke fick sedan deltagarna på concept art & illustration, då visste de inte vem som gjort stycket eller vilken bild musikerna utgått ifrån.
De skulle då tolka musiken och göra en illustration utifrån de, de fick välja att tolka ett visst segment av stycket eller göra det mer övergripande.

 

En av de uppgifter många deltagare tycker är höjdpunkten på året. Deltagarna har jobbat fantastiskt bra med uppgiften, både musiker och illustratörer.

 

Här följer de fyra videos som gjorts där vi får höra stycket med tillhörande illustrationer, varje musiker presenterar sitt stycke, visar vilken bild de utgått ifrån samt berättar lite om processen att skapa det.