Stort Grattis till Marcus Wetterbro, Konstnärligt projektår, som tilldelats Grafik i Västs grafikstipendium på 10 000 kr samt en separatutställning i GiV:s galleri i Göteborg.
Lycka till Marcus!