CONCEPT ART & ILLUSTRATION 3 – Project & Portfolio

 • Ansökningstid:  15 februari – 15 april 2022. 
 • Längd:  1 år,  OBS! 40 veckor
 • Kursstart: 18 augusti 2022
 • Ansök med:   Arbetsprover och personligt brev inkl målsättningar
 • Studiemedelsnivå: OBS! Eftergymnasial
 • Årligt intag : Ca 15 deltagare

SYFTE: 

Kursens syfte är att vara en fördjupande och yrkesorienterande kurs och skapa möjligheter för den som i framtiden på olika sätt vill arbeta inom underhållningsindustrin att ta klivet från studier till jobb. Kursen ger också möjlighet att bygga en portfolio till högre yrkesutbildning inom ämnet samt att fördjupa sina kunskaper i ett eller flera områden eller realisera ett eget valt projekt. Kursen syftar till att ge en god förståelse av branschen (underhållningsindustrin) och visa på vägar och att skapa förutsättningar att komma in i den – via en hög kunskapsnivå, kontakter med yrkesverksamma och ett professionellt förhållningssätt.

FÖR VEM? 

Kursen vänder sig till dig som har mycket starka grundkunskaper inom fundamentals och concept art och illustration. Du ska ha kunskaper motsvarande de man får efter att ha gått år 1 och 2 på Concept Art & Illustration. Kursen innebär mycket frihet under ansvar och är mycket individualiserad vilket kräver att du har en stark egen drivkraft, god arbetsmoral och tydliga målsättningar med att gå kursen. Denna kurs kan också vara ett tillfälle för redan yrkesverksamma att få tid och möjlighet att fördjupa sig i något ämne eller realisera ett projekt.

VÄGAR INOM KURSEN: 

Eftersom kursen är väldigt individualiserad passar den för flera olika nischer och ingångar. De som studerar har olika mål med sina studier och har olika framtidsplaner, därför är kursen väldigt fri och individualiserad. Men för att skapa en tydlighet och grundstruktur finns det olika vägar att välja och följa inom kursen. Vägarna innebär att man på förhand har bestämt sig för vad ens huvudsakliga mål med kursen är. Beroende på vilken väg man väljer kommer strukturen och innehållet se lite olika ut medan vissa saker är gemensamma oavsett vägval. Vägval görs vid ansökningen. De fyra vägarna är: 

 • Vidare högre studier. Skapa portfolio för att söka vidare till högre studier inom underhållningsindustrin
 • Arbete på företag. Skapa portfolio för att söka arbete och/eller praktik på studios inom spel- eller filmbranschen
 • Frilansarbete – illiustration. Skapa portfolio för och få  kunskap om att arbeta som frilansillustratör.
 • Fördjupning och eget valt projekt. Fördjupa och specialisera sig inom ett eget valt område eller realisera ett större projekt. 

KURSMOMENT / GENERELLT INNEHÅLL

 • Gästlärare och föreläsare regelbundet från branschen
 • Workshops i relevanta områden (i t.ex. 3D, bygga portfolio, layout)
 • Ekonomi och eget företagande
 • Marknadsföring
 • Praktik (inom vissa vägar)
 • Externa mentorer från branschen ( (inom vissa vägar)
 • Samarbetsprojekt (inom vissa vägar)
 • Stöd i att skapa goda strukturer för individuellt och projektbaserat arbete