Etableringskurs för nyanlända – kommer ej att ges under läsåret 2020/21

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Hjo folkhögskola etableringskurs för nyanlända.

Har du nyligen kommit till Sverige och söker vägar in på arbetsmarknaden. Då kan etableringskurs på folkhögskola vara något för dig. Kursen riktar sig också till dig som inte gått i skolan förut.

Etableringskursen är en sex månader lång anpassad utbildning och innehåller studier i svenska språket, orienterande och arbetsförberedande insatser, omvärldsbevakning, grundläggande datakunskap och samhällsorientering. Du kommer också lära dig mer om hur närsamhället fungerar genom utflykter, studiebesök och ett aktivt deltagande i övrig verksamhet på folkhögskolan.

Utbildningen anpassas efter dina behov och gruppens förutsättningar. Vi försöker också ta till vara varje deltagares erfarenheter från tidigare arbetsliv eller dylikt. Varje kurs blir på detta sätt unik och individanpassad för dig som deltagare.

Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Etableringskurs på folkhögskola riktar sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget och har en etableringsplan. Som deltagare måste du anvisas till kursen av Arbetsförmedlingen. Utbildningen är kostnadsfri och får du möjlighet att gå kursen får du ekonomisk etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Kontaktpersoner

Darko Maric
Mentor/klassföreståndare
tel: 0503-323 19
E-post: darko.maric@hjofolkhogskola.se

Henrik Falck
Studierektor
tel: 0503-323 04
mob: 070-855 77 32
E-post: henrik.falck@hjofolkhogskola.se

Skolans reception
tel: 0503-323 00
E-post: info.hjo@hjofolkhogskola.se