Hjo konstskola allmän information

Hjo Konstskola är en linje på Hjo folkhögskola med plats för ca 50-60 deltagare varje läsår. Vi huserar i nyrenoverade lokaler i ett eget konsthus på folkhögskolans område. Vi erbjuder fyra olika kurser som gör att du kan studera hos oss på olika nivåer och med olika inriktning. Läs mer om respektive kurs genom att klicka i menyn.

Fundamentals! Basår i teckning och måleri
Concept art & Illustration 1-2 år
Fri konst 1 år
Konstnärligt Projektår 1 år, eftergymnasial

I deltagargruppen strävar vi efter att få så stor mångfald som möjligt när det gäller olika åldrar, bakgrunder, intresseområden och tidigare erfarenheter.  Vi lägger stor vikt vid att deltagarna lär sig  av varandra och anser att mångfalden bidrar till ett ökat lärande och ett inspirerande studieklimat.

VÅRA LOKALER OCH VERKSTÄDER

Vi håller till i ett nyrenoverat konsthus som är 750 m2 stort. Huset ligger på folkhögskolans område intill huvudbyggnaden och internatet. Våra lokaler är rymliga med plats för både ateljérum och undervisningssalar och verkstäder som teckningssal, skulptursal, grafiksal, träverkstad och datarum. Vi har också kök/pausrum och ett konstbibliotek. Alla deltagare har under hela läsåret en egen ateljéplats där man kan arbeta i lugn och ro med sina idéer och projekt och med en egen tag har man  tillgång till lokalerna dygnet runt hela veckan.  Det skiljer Hjo konstskola från många andra förberedande konstutbildningar. Studierna varvas mellan gemensamma lektioner och individuellt arbete i ateljéerna. Vi uppmuntrar våra deltagare att använda lokalerna efter skoltid både för arbete och sociala aktiviteter.