Demokratin mot extremism och antisemitism

Bakgrund

Demokratins framtid diskuteras idag och hotet från icke demokratiska ideologier, grupper och organisationer utgör en realitet som bör beaktas med bakgrund av den sårbarhet som finns inbyggd i det demokratiska systemet, vilket kan beskrivas som demokratins självförstörelseparadox. Kampen om opinionens stöd pågår ständigt och de populistiska politiska förenklingarna, rasistiska budskapen och de många olika extremistiska budskapens propaganda riskerar att radikalisera människor, polarisera och segregera samhället, vilket i dag kräver djupare kunskap för att kunna genomskådas och bekämpas genom demokratins värdegrund, mänskliga rättigheter och de svenska grundlagarna.

Till detta krävs fördjupade studier i idéhistoria, retorik, sociologi och internationella relationer. Den historiska kunskapen är avgörande om man ska kunna förstå vårt samhälle, dagens frågor och utmaningar. Med detta följer ett behov av att studera och analysera den utveckling som fört oss fram till dagens demokratiska system med de svenska grundlagarna som beskriver den värdegrund om allas lika värde och individens frihet som vi har att stå på i dag.

Ämnen och inriktning

Inom ämnet retorik studeras den politiska retoriken och samhällsdebatten teoretiskt, med fokus på att tolka och föra fram olika budskap i förhållande till både historisk och nutida kontext, att studera propaganda, retoriska tekniker osv. Till detta kommer den praktiska retoriken, att träna på att uttrycka sig främst i ord men även skrift och på olika sätt bli en bättre kommunikatör.
Idéhistorien lär oss om idéerna som format Europa, det moderna samhället och det demokratiska Sverige vi har idag. Men i förhållande till detta studeras de extrema ideologierna som i dag strider mot det öppna demokratiska samhället, nazismen, olika högerextrema rörelser, islamismen och jihadismen samt vänsterextremismen. De olika ideologierna, politiken och förhållandet mellan politik och religion är viktiga områden att studera.

På kursen studeras både övergripande historiska bakgrunder, den politiska idéhistorien gås noga igenom, från antiken till idag, men därtill kommer viktiga ideologiska originalskrifter, propaganda, litteratur, lagar och dokument etcetera att läsas och studeras både enskilt och i grupp, med syftet att få en mera djuplodande förståelse för de olika ideologierna och idéernas innehåll och budskap. Detta med fokus på den europeiska och svenska demokratins framväxt och utveckling med de viktiga genombrott som tex. upplysningen, vetenskapliga revolutionen och industrialiseringen inneburit för att forma det sekulära, humanistiska, demokratiska samhällssystem vi har idag.

Antisemitismens historiska bakgrund behandlas med en genomgång av den judiska och europeiska historien och kontexterna, även här studeras olika källtexter och propagandaskrifter för att bättre förstå den ideologiska bakgrunden och därmed bli bättre rustad att bemöta konspirationsteorier, förintelseförnekelse och olika antisemitiska uttryck.
Genom sociologin studeras människor och gruppers påverkan inom och på samhället. Ämnet internationella relationer binder samman och ger en bred bild av det globala samhällsbygget kopplat till demokratin, ickedemokratiska stater, den historiska utvecklingen, organisationer och rörelsers påverkan/samverkan nationellt och internationellt.
Nazismen, fascismen, förintelsen och islamismen behandlas både enskilt och i samlad historisk belysning.

Fakta om fortbildningskursen om demokratin

  • Kursen ges som heldistanskurs (50%) med inbjudan till 2 gemensamma träffar per termin på Hjo folkhögskola eller annan plats.
  • Kursens upplägg är flexibelt, vilket gör det möjligt att är kombinera med arbete eller andra studier, via vår digitala plattform
  • Kursen ger möjlighet till kontakt med nätverk av människor som brinner för demokrati och integrationsfrågor

Läs mer om Demokrati mot extremism och antisemitism HÄR

Se en informationsvideo om kursen HÄR

Kolla gärna in på vår gemensamma Facebook sida (demokratikursen, integrationsassistent och elev/lärarassistent):

Här kan även några exempel på videoföreläsningar ses, som kan förekomma på kursen: