Kontakt

Hjo folkhögskola
Lundbyvägen 12
544 31 HJO

Telefon 0503-323 00 (växel)
Fax 0503-323 10

E-post info.hjo@hjofolkhogskola.se
Hemsida www.folkhogskolan.com

Organisations nr. 867200-1669
Bankgiro 216-4614

Fordonsbokningar & felanmälan vaktmästeri

Vit buss

Röd buss

Personbil

Felanmälan vaktmästeri

Rektor Rickard Sandberg
0503-323 01, 072-504 61 06

Studierektor Henrik Falck
0503-323 04

Skolekonom Viktoria Johansson
0503-323 03

Administratör Inger Blomberg
0503-323 02

Reception/Internat Anneli Rundberg och Annika Jakobsen
0503-323 21

Skolpräst Olivér Joób
0503-323 06, 0708-93 26 88

Skolpräst Karin Långström
0503-323 05,  0708-58 28 32

Kurator Ina Klein
070-876 39 08

Assistent
0503-323 00

Kök
0503-323 22

Vaktmästeri
0503-323 11

Personalrum
0503-323 09