Kyrkans grundkurs

Funderar du på att arbeta i Svenska kyrkan?

Förbereder du dig för kyrklig tjänst?

Vill du fördjupa dina kunskaper om kristen tro?

Kyrkans grundkurs är till för dig som vill få ett år av fördjupning i kristen tro och församlingsliv. Kyrkans grundkurs är särskilt inriktad mot dem som förbereder sig eller överväger att utbilda sig för tjänst i Svenska kyrkan. Kursen är även lämplig som kompetensutveckling för anställda och ideella medarbetare i Svenska kyrkan och för andra som önskar ett år av fördjupning i kristen tro och församlingsliv.

Kyrkans grundkurs ger grundläggande kunskap om Svenska kyrkans tro och liv. Under kursens gång ges tillfälle till studier av Bibeln och kurslitteratur samt möten och samtal med kurskamrater. Intressanta föredrag och studiebesök erbjuds. Det ges möjlighet till andlig fördjupning och personlig reflexion kring frågor om den egna tron och målsättningarna. Vi vill även bidra med inspiration inför förestående utmaningar för kyrkan.

Halvfart distans

Vi har sammanlagt åtta närträffar under läsåret. Däremellan sker distansstudier via internet. Träffarna som är obligatoriska äger rum tisdag till torsdag på vår folkhögskola. Möjlighet till övernattning erbjuds på skolans internat eller på vandrarhem i närheten (kostnaden är maximalt 8 000 kr för övernattning under de åtta träffarna).

Närträffar 2022-23

Närträffar 2021-22

Informationsblad

Kursinnehåll

Bibelöversikt
Troslära
Själavård
Liturgik
Kyrkohistoria
Samfundskunskap
Etik
Kallelse och ledarskap
Andlig läsning
Andaktsförberedelser
Församlingsliv
Studiebesök

Träffarnas innehåll

Föreläsningar av lärare och inbjudna föreläsare varvas med gruppsamtal. Dagarna inramas av andakt och gudstjänst, där även deltagare medverkar. Gemenskapen i gruppen byggs upp och fördjupas också genom gemensamma måltider och samvaro utanför lektionstid. Distansstudierna förbereds och diskuteras. Det sker även viss muntlig redovisning av förberedda ämnen.

Distansstudiernas innehåll

Några ämnen studeras främst genom distansstudier. Detta sker genom läsning av kurslitteratur och arbete utifrån en studiehandledning och några studiebesök. Skriftlig redovisning skickas in till kursledningen. Vi använder oss av Google Classroom. Med hjälp av detta konferenssystem håller kursdeltagarna kontinuerlig kontakt med varandra och med handledare, diskuterar och utför grupparbeten. Till distansstudierna hör självständigt arbete kring församlingslivet på hemmaplan samt egen reflexion kring studierna med hjälp av loggbok.

Kostnader

På första fakturan tillkommer bekräftelseavgift på 400:-.

Folkhögskolan tar ut en serviceavgift om 20 kr/dag vid våra träffar för kringkostnader. Här ingår kaffe/dryck en gång per dag. Mer information finns under: ”Att studera här – Kostnader”.

Kursen är studiemedelsberättigad! (Gymnasiekvoten)

För övernattning i Hjo vid träffarna, BnB ”Röda stallet”, beräknar vi den sammanlagda kostnaden till maximalt 8.000 kronor för hela läsåret.

Behörighet

Kursen är eftergymnasial och det krävs därmed gymnasiekompetens.

För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet behövs viss kyrklig erfarenhet.

Ansökan

Kursen läsåret 2021-2022 är full. Nästa kurs att söka till börjar höstterminen 2022. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Röster om kursen

Jag är helnöjd! Jag bär med mig att jag är fortsatt nyfiken, att jag har stärkt min tro, att jag vill verka inom kyrkan i någon form…

Tacksamhet. Vilka fantastiska dagar det varit. Har sett fram emot dem varje gång.

Den är bra för egen reflektion, för nätverkande och gemenskap, för att finna en plats och för självförtroendet! Samt för att få ihop ”den stora berättelsen”!

Jag kommer bära med mig detta året med glädje! Så många underbara människor som jag hoppas få träffa senare i yrkeslivet. På grundkursen kan man knyta goda kontakter som är av vikt för framtiden.

Kursens Facebooksida