Kyrkans grundkurs

Funderar du på att arbeta i Svenska kyrkan?

Förbereder du dig för kyrklig tjänst?

Vill du fördjupa dina kunskaper om kristen tro?

Kyrkans grundkurs är till för dig som vill få ett år av fördjupning i kristen tro och församlingsliv. Kursen är särskilt inriktad mot blivande anställda och ideella medarbetare i Svenska kyrkan. Den är även lämplig för blivande volontärer i församlingar och kyrkliga organisationer, samt för dig som har erfarenhet av församlingsliv i Svenska kyrkan och vill få fördjupning.
Kyrkans grundkurs ger grundläggande kunskap om Svenska kyrkans tro och liv. Under kursens gång ges tillfälle till studier av Bibeln och kurslitteratur samt möten och samtal med kurskamrater. Intressanta föredrag och studiebesök erbjuds. Det ges möjlighet till andlig fördjupning och personlig reflexion kring frågor om den egna tron och målsättningarna. Vi vill även bidra med inspiration inför förestående utmaningar för kyrkan.

Halvfart distans

Vi har sammanlagt åtta närträffar under läsåret. Däremellan sker distansstudier via internet. Träffarna som är obligatoriska äger rum måndag till onsdag på vår folkhögskola. Möjlighet till övernattning erbjuds på skolans internat eller på vandrarhem i närheten (kostnaden är maximalt 8 000 kr för övernattning under de åtta träffarna).

Närträffar 2019-20

Inför läsåret 2019-2020 ser det ut som att vi har full kurs.
Är någon angelägen att få delta, kan ansökan fortfarande skickas in för att få komma med på vår reservlista.

Informationsblad

Kursinnehåll

Bibelöversikt
Troslära
Själavård
Liturgik
Kyrkohistoria
Samfundskunskap
Etik
Kallelse och ledarskap
Andlig läsning
Andaktsförberedelser
Församlingsliv
Studiebesök

Träffarnas innehåll

Föreläsningar av lärare och inbjudna föreläsare varvas med gruppsamtal. Dagarna inramas av andakt och gudstjänst, där även deltagare medverkar. Gemenskapen i gruppen byggs upp och fördjupas också genom gemensamma måltider och samvaro utanför lektionstid. Distansstudierna förbereds och diskuteras. Det sker även viss muntlig redovisning av förberedda ämnen.

Distansstudiernas innehåll

Några ämnen studeras främst genom distansstudier. Detta sker genom läsning av kurslitteratur och arbete utifrån en studiehandledning och några studiebesök. Skriftlig redovisning skickas in till kursledningen. Vi använder oss av Google Classroom. Med hjälp av detta konferenssystem håller kursdeltagarna kontinuerlig kontakt med varandra och med handledare, diskuterar och utför grupparbeten. Till distansstudierna hör självständigt arbete kring församlingslivet på hemmaplan samt egen reflexion kring studierna med hjälp av tankebok.

Ansökan

Nästa kursstart är höstterminen 2019. Sista ansökningsdag är den 15 april.
(Vi fortsätter att anta deltagare tills kursen är full).
Kursen är eftergymnasial och det krävs därmed gymnasiekompetens.
För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet behövs viss kyrklig erfarenhet.

Kostnader

Den som blivit antagen till kursen bekräftar sin plats genom att betala bekräftelseavgiften på 400 kr.

Folkhögskolan tar ut en serviceavgift om 19 kr/dag vid våra träffar för kringkostnader. Här ingår kaffe/dryck en gång per dag. Mer information finns under: ”Att studera här – Kringkostnader”.

Kursen är studiemedelsberättigad! (Gymnasiekvoten)

 

Kursens Facebooksida