Deltagare berättar

Anna Dahlgren – Kyrkans grundkurs

”Jag vill få arbeta inom kyrkan, och att gå grundkursen innebär en möjlighet till både kunskapsinhämtande och eftertanke”

Anna växte upp i Gökhem utanför Falköping. Familjen hade ett KRAV-certifierat lantbruk och ungdomen kantades av livet och ansvaret det innebär med djur. På gymnasiet gick hon det humanistiska programmet med latin, psykologi, filosofi och mycket franska. Sedan 2010 bor Anna med sin familj, man och barn, på en skogsgård utanför Falköping. Livet med djuren håller i sig. På gården finns fyra katter, höns och en hund. Årstiderna, liv och död har alltid varit en naturlig del i livet för Anna.

Vad hände utbildningsmässigt för dig efter studenten?

Jag flyttade till Malung och gick på folkhögskola i ett år med inriktning folkmusik. Jag spelar nämligen fiol. Därefter jobbade jag en period bl.a. som fiskpaketerare i Norge, som forntidspedagog och hemma på gården innan jag återvände till Malungs folkhögskola för att studera folklig vissång. Under det året träffade jag min man och flytten gick nu till Stockholm, där jag läste franska på universitetet. Till slut blev det en lärarutbildning för låg- och mellanstadiet.

Du har mycket studier bakom dig. Berätta mer!

De senaste åren har jag studerat religionsvetenskap och diakonivetenskap på distans, samtidigt som jag arbetat med årskurs 1 – 6 i skolan. Nu har jag även fått en liten tjänst inom kyrkan, där jag ansvarar för After School för sångsugna.

Varför sökte du grundkursen på Hjo folkhögskola?

Jag började alltmer fundera på att arbeta inom Svenska kyrkan, och ville lära känna de olika inriktningarna när det gäller yrken inom kyrkan, framförallt diakon. Samtidigt kände jag mig sugen på att läsa mer teologi.

Vad hände när du började på grundkursen?

Jag kom hit med öppet sinne inför vad kursen skulle leda till. Redan efter någon av de första träffarna kände jag att det är präst jag skall bli. Min kallelse klarnade i samspelet med andra på kursen.

Så nu vid 38 års ålder börjar du läsa till präst?

Ja, det ser så ut. Först måste jag genom en antagningskonferens i stiftet bli antagen som präst; en port i utbildningen som innebär tillträde till både praktik och vissa kurser som ger nischning i utbildningen. Nästa år planerat jag att läsa bibelvetenskap på heltid. Detta innebär att jag måste lämna mitt lärarjobb och studera på heltid i tre år. Jag jobbar lite som musiker, och det kommer att finnas kvar. Likaså jobbet inom kyrkan. Men de kommande åren kommer att bestå av verksamheter som överlappar varandra. Och så får det vara, tänker jag.

Hur ser du dig själv och ditt yrkesliv om 10 år?

Då vill jag vara en nyskapande präst som är aktiv i samhällsdebatten och arbetar för verksamheter för barn och inom diakoni. Diakonin ligger mig väldigt varmt om hjärtat; det var ju där mitt ursprungskall låg. Jag skulle gärna arbeta med integrationsprojekt och verksamhetsutveckling på något sätt. Det vore roligt.

Om vi nu ser på din upplevelse av Hjo folkhögskola.

Jag tycker det är härligt att ha fått komma tillbaka till en folkhögskola med så mycket musik! Sedan tycker jag också att skolan genomsyras av en anda av gemenskap och öppenhet. Om det hänger samman med att skolan har Svenska kyrkan som huvudman, vet jag inte. Men det är en påtaglig känsla av att folk trivs. Det är en ynnest att en gång i månaden få komma till skolan. Jag känner mig så tacksam över att ha hamnat just här.

Hur upplever du själva grundkursen?

Mycket positivt! Det finns flera delar i upplevelsen som gör det så bra. För det första: undervisningen. Vi får gå ner i ”botten” i teologiska och moraliska frågor. För det andra betyder samtalen och diskussionerna väldigt mycket. Jag tycker att det är ”högt i tak”; man får ”provtänka” högt och testa sina uppfattningar. För det tredje ger det mycket att få deltaga i morgonbön och mässa i kapellet. Det ger mig frid och ett bra avstamp för att ta itu med dagen. Till sist har det blivit väldigt bra att gruppen bor tillsammans på ett Bed and Breakfast strax utanför Hjo. Kvällarna präglas av goda samtal och spännande diskussioner. Vi liksom bearbetar det vi under dagen gått igenom på folkhögskolan. Pepparkaksbak, sällskapsspel och pizzakväll förekommer också, haha!

Hurdan är Anna Dahlgren?

Jag är en pratglad person. Jag säger vad jag tycker och har skinn på näsan. Samtidigt vill jag vara lyhörd och ödmjuk. Jag skulle vilja kalla mig en strukturerad estet. Tycker om utvärderingsbara mål och att se i långa perspektiv. Samarbete över gränser är också viktigt för mig.

 

Linnea Regnlund – Kyrkans grundkurs

”Blandningen av människor är spännande och det är ”högt i tak” när vi har diskussioner”

Linnea har bott i Skåne ända fram till sommaren 2016, då hon flyttade till Trollhättan. Hon läser teologi på distans sedan ett par år tillbaka, och hoppas bli klar med sin kandidatexamen nästa läsår.

Varför sökte du grundkursen?

Jag har tankar på att bli präst, och biskopen i Skara stift vill att man under sin teologiutbildning ska gå grundkursen. Det passade bra att läsa den nu, eftersom jag behövde lite tid att hinna fundera på saker, både kring mitt liv och kring tro.

Varför blev det just på Hjo folkhögskola du ville gå?

Hjo är den ort med grundkurs som det är lättast att ta sig till från Trollhättan. Jag har också fått möjlighet att övernatta på skolans internat de veckor vi är på skolan, vilket jag uppskattar.

Hur upplever du grundkursen?

Jag tycker den är väldigt bra. Det är en lugn stämning även om vi diskuterar olika saker med olika inställningar i gruppen. Det finns en öppenhet och respekt för andra. På grundkursen får jag ta utrymme och växa. Det finns ingen fast mall som måste följas, utan om en intressant fråga kommer upp, kan vi ägna oss åt den en stund. Man får ställa ”dumma frågor” och det är inte så mycket prestigekamp.

Vad är det mest positiva med grundkursen enligt dig?

Blandningen av människor som möts – olika ålder, olika bakgrund, olika erfarenheter, olika platser i sin ”livsprocess”.

Vad gör du på fritiden?

Jag skriver en del, skönlitteratur och om psykologi, och försöker hinna vara aktiv i Svenska kyrkan i Trollhättan. Jag träffar vänner och njuter av att bo nära skog.

 

Clara Linderland – Kyrkans grundkurs

”Det är lyxigt med så mycket undervisning och att få så stort utrymme för egen reflektion och utveckling”

Clara-Linderland-Kyrkans-grundkurs-(1)

Clara är född i Växjö, uppvuxen på Blidö utanför Norrtälje och bor i Skövde sedan 10 år tillbaka. Studerade socialpsykologi på Högskolan i Skövde och var klar med sin magisterexamen 2010. Som beteendevetare har Clara arbetat i Skövde kommun bl.a. med ensamkommande flyktingbarn, främst tonåringar.

Hur kom det sig att du sökte till Svenska kyrkans grundkurs?

Främst var det för att jag ville gå vidare med något i utbildningsväg och att få arbeta mer med samtal i framtiden. Man kan säga att jag är uppvuxen inom kyrkan och att jag alltid haft en tro, men jag har inte varit aktiv inom kyrkan hela tiden. Mitt mål är att bli diakon – men det var först i våras jag blev klar över att jag vill bli det! Jag sökte lite sent till grundkursen, men blev antagen, vilket jag är glad och tacksam över.

Hur upplever du undervisningen?

För det första är det roligt att gå på folkhögskola. Det är en skolform jag inte prövat på tidigare. Jag uppskattar alla ”bredvidaktiviteter” som författarbesök, konserter, program på morgonsamlingar och teater. Jämfört med universitetsstudier har vi mycket föreläsningar på grundkursen och lite hemarbete. Kursen går till stor del ut på eget tänkande och egen utveckling. Deltagarna i klassen har mycket olika bakgrund, är i olika åldrar och har olika avsikter med att gå grundkursen, och detta är berikande. Lärarna är väldigt inspirerande och bjuder mycket på sig själva. Jag upplever att det är ”högt i tak” för att ha olika uppfattningar och synsätt. Vi har också stora möjligheter att utifrån gruppens önskningar påverka undervisningen.

Ni har varit på en del studiebesök utanför skolan. Hur har det varit?

Vi startade terminen med team building-dagar på Flämslätts stiftsgård, och det var ett bra sätt att lära känna varandra i klassen. Sedan har studiebesöken på bl.a. sjukhuskyrkan i Skövde och fängelset i Tidaholm varit mycket intressanta. En vecka har vi varit på församlingspraktik och jag fick då följa framförallt församlingspedagoger och diakoner i Skara pastorat.

Hjo folkhögskola har Svenska kyrkan som huvudman. Hur märks det på skolan?

Det märks framförallt i det gudstjänstliv som finns på skolan i form av morgonbön, kvällsandakt och veckomässa. Eftersom jag inte bor på internatet, utan pendlar från Skövde, deltar jag inte så ofta i kvällssamlingarna, men går regelbundet på veckomässa i Svenska kyrkan hemma i Skövde.

Hur ser din närmaste framtid ut?

Efter jul ska jag vara på en månads församlingspraktik och därefter kommer antagningskonferensen för Skara stift i mars.

Clara-Linderland-Kyrkans-grundkurs-(2)