Kyrkomusikerutbildning

För dig som vill jobba som kantor i Svenska kyrkan. Vår kyrkomusikerutbildning ger behörighet för tjänst i Svenska kyrkan. Utbildningen har ca 20 platser, fördelade på två årskurser.

Total studietid är 2,5 år. Den pastorala termin som ersätter Svenska kyrkans grundkurs ingår i utbildningen. Studierna kan bedrivas på heltid eller deltid. Vår deltidsutbildning är i första hand tänkt för dig som redan har en högskoleutbildning i musik.

Studera heltid

Innehåll

Undervisningen för heltidsdeltagare omfattar minst 20 lektioner per vecka. I solistisk orgel, piano samt sång är lektionerna individuella, i övriga ämnen är grupperna av varierande storlek.

Obligatoriska ämnen

Liturgisk & solistisk orgel
Orgelkunskap
Piano och brukspiano
Sång
Körsång
Afroensemble med gitarr
Kördirigering,
Gehörslära
Satslära/arrangering
Musiklära
Musik & samhälle
Pedagogik
Gudstjänstpedagogik
Barnkörmetodik
Pastoralteologisk kurs, därav 3 veckor i
Lund

Tillvalsämnen

Afroensemble
Vokalensemble
Noteditering i Sibelius
Avspänning
Idrott

Studera deltid

Vår deltidsutbildning på kyrkomusikerlinjen vänder sig till dej som arbetar i kyrkan och saknar formell kyrkomusikerutbildning samt för dig som är piano-, sångpedagog eller musiklärare.

Undervisningen sker på skolan onsdagar och torsdagar. På dessa dagar ges lektioner i ämnen som inte finns dokumenterade i tidigare betyg, t ex orgel, liturgisk orgel och orgelvård.

I undervisningen ingår pastoralteologisk kurs. Tre veckor av denna är förlagd till Lund. Svenska kyrkan står då för resa och boende.

Utöver godkänd redovisning av de ämnen som ges på skolan tillkommer 8-10 dagar i stiftens regi (MSS) samt åtta veckors handledd praktik.

För att bli antagen krävs erfarenhet av orgelspel, sång, piano samt musikteori.

För varje deltagare görs en individuell studieplan.

Övernattning ordnas på skolan i mån av plats.

Kyrklig examen

Kantorsexamen utfärdas på uppdrag av Svenska kyrkan.

Under utbildning väljer du ett av Svenska kyrkans stift som du möter under 8 – 10 dagar (uppdelade på tre tillfällen) under rubriken ”Mötesplats stift – student”

För att arbeta i Svenska kyrkan förväntas du dela Svenska kyrkans tro, liv och lära.

Praktik

Åtta veckors handledd praktik är obligatorisk och handläggs av de olika stiften. Inom skolans ram ges också möjligheter till musikalisk praktik. Kyrkomusikerdeltagarna ansvarar för musikinnehållet i morgonböner, mässor etc. i skolans kapell. Dessutom medverkar deltagarna i musikandakter, högmässor och kyrkokonserter samt andra musikevenemang. Det betyder arbete vissa kvällar och helger under terminen.

Lokaler och instrument

Musikavdelningen har många välutrustade lärosalar och övningsrum. Tre av dessa har utrustats med orglar av Sune Fondell. I anslutning till dessa lokaler finns skolans vackra kapell med orgel byggd av Walter Thür 1989. I skolans Atrium finns en Steinway-flygel och en tremanualig Allen-orgel.

Bild på kapellorgel HÄR

Vänskola i Tyskland

Hochschule für evangelische Kirchenmusik i Bayreuth är vår vänskola i Bayern, Tyskland.

Där bedrivs kyrkomusikutbildning på högskolenivå.

Möjlighet finns att i slutet av utbildningen i Hjo vara gäststudent under en kortare period i Bayreuth.

Detta är en del av utbytet mellan Skara stift och vänstiftet Bayern.