Kyrkomusikerutbildning

För dig som vill jobba som kantor i Svenska kyrkan. Vår kyrkomusikerutbildning ger behörighet för tjänst i Svenska kyrkan. Utbildningen har ca 20 platser, fördelade på två årskurser.

Den totala studietiden är 2,5 år.

I utbildningen ingår:
–  Kyrkomusikalisk utbildning
–  Pastoralteologisk utbildning
–  Praktik och Möte Stift- Student (MSS)

Dessa delar sammantaget ger Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen nivå C.

Detta är eftergymnasial utbildning så inträdeskraven är:
grundläggande behörighet (3-årigt gymnasium eller motsvarande) och antagningsprov.

Studierna kan bedrivas på hel- eller deltid. Deltidsutbildningen är tänkt för dig som redan har en högskoleutbildning i musik.

Kyrkomusikalisk utbildning heltid

Innehåll

Undervisningen för heltidsdeltagare omfattar minst 20 lektioner per vecka. I solistisk orgel, piano samt sång är lektionerna individuella, i övriga ämnen är grupperna av varierande storlek.

Obligatoriska ämnen

Liturgisk & solistisk orgel
Orgelkunskap
Piano och brukspiano
Sång
Körsång
Afroensemble med gitarr
Kördirigering,
Gehörslära
Satslära/arrangering
Musiklära
Musik & samhälle
Pedagogik
Gudstjänstpedagogik
Barnkörmetodik

Tillvalsämnen

Afroensemble
Vokalensemble
Noteditering i Sibelius
Avspänning
Idrott

Kyrkomusikalisk utbildning deltid

Vår deltidsutbildning på kyrkomusikerlinjen vänder sig till dej som arbetar i kyrkan och saknar formell kyrkomusikerutbildning samt för dig som är piano-, sångpedagog eller musiklärare.

Undervisningen sker på skolan onsdagar och torsdagar.

Då sker även undervisningen i pastoralteologisk kurs.

För att bli antagen krävs erfarenhet av orgelspel, sång, piano samt musikteori.

För varje deltagare görs en individuell studieplan.

Möjlighet till övernattning finns i mån av plats (obs).

Pastoralteologisk utbildning

Den största delen av den pastoralteologiska utbildningen sker här på folkhögskolan och leds av våra skolpräster. 3 veckor är förlagd till Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund. Svenska kyrkan står då för resa och boende.

Praktik och MSS

Under utbildningen väljer du ett av Svenska kyrkans stift som du möter under 8 – 10 dagar under rubriken ”Mötesplats Stift- Student” (MSS). I det stiftet gör du även 8 veckor handledd församlingspraktik.

För att få ut sitt intyg från stiftet krävs att du är medlem i Svenska kyrkan.

Skolans gudstjänstliv

Kyrkomusikerdeltagarna ansvarar för musikinnehållet i morgonböner, mässor etc. i skolans kapell. Dessutom medverkar deltagarna i musikandakter, högmässor och kyrkokonserter samt andra musikevenemang. Det betyder arbete vissa kvällar och helger under terminen.

Lokaler och instrument

Musikavdelningen har många välutrustade lärosalar och övningsrum. Tre av dessa har utrustats med orglar av Sune Fondell. I anslutning till dessa lokaler finns skolans vackra kapell med orgel byggd av Walter Thür 1989. I skolans Atrium finns en Steinway-flygel och en tremanualig Allen-orgel.

Bild på kapellorgel HÄR

Vänskola i Tyskland

Hochschule für evangelische Kirchenmusik i Bayreuth är vår vänskola i Bayern, Tyskland.

Där bedrivs kyrkomusikutbildning på högskolenivå.

Möjlighet finns att i slutet av utbildningen i Hjo vara gäststudent under en kortare period i Bayreuth.

Detta är en del av utbytet mellan Skara stift och vänstiftet Bayern.