Ansökan

Sista ansökningsdag 1 april 2020

Vår ansökningsprocess blir nu digital. I ansökningsportalen skapar du ett konto, där du bifogar dina bilagor. Klicka på kursens namn för att söka. Du kan även söka på pappersblankett.

Du bekräftar din antagning i Mina sidor på Schoolsoft på knappen Tacka ja, om du har sökt digitalt. Om du har sökt på ansökningsblanketten bekräftar du din ansökan i ett mejl till Helena Ambertsson.

Ändrade ansökningsrutiner p.g.a Coronaviruset

Vi ändrar våra rutiner för ansökningsproven till kyrkomusikerutbildningen på Hjo folkhögskola nu i vår.
Vi gör inga prov på plats här på skolan. Du som söker kyrkomusikerutbildningen är välkommen att skicka in en inspelning, helst film med dina stycken i orgel, piano och sång. Intervju kommer att ske per telefon eller videosamtal.
Efter sista ansökningsdag kommer du som sökt få mer detaljerad information om inträdesproven.
Välkommen med din ansökan.

Information om inträdesprov till kyrkomusikerutbildningen

Inträdesprov till kyrkomusikerutbildningen sker vecka 17. Proven omfattar orgel, sång, piano, kördirigering, gehör och teori och tar en dag i anspråk

Inträdesprovet består av:

Liturgiskt orgelspel

Du bör kunna:

  • hjälpligt spela koralsatserna i nu gällande koralbok
  • hjälpligt spela satserna i nu gällande mässbok

Vid inträdesprovet redovisar du en (1) koral du valt själv. Du får därefter en koral av oss att förbereda i ca 20 minuter. Det är självklart en fördel om du kan göra ett enkelt förspel och sjunga till ditt koralspel men det är inte nödvändigt.

Solistiskt orgelspel

Förbered två orgelstycken.

Sång

Förbered en sång som du väljer själv. När vi fått din ansökan till kyrkomusikerutbildningen
skickar vi en sång, som vi vill att du sjunger på inträdesprovet.

Ackompanjatör finns men räkna inte med att hinna repetera före provet. Om du så önskar, kan du skicka din egen valda sång i förväg.

I inträdesprovet ingår även att sjunga en enkel sång direkt från bladet.

Piano

Förbered två pianostycken som du väljer själv.

I inträdesprovet ingår även att spela ett enkelt pianostycke direkt från bladet.

Dessutom får du ackompanjera en oförberedd sång efter ackordanalys.

Kördirigering

Du kommer att få studera in en enkel körsång med en mindre körgrupp. När vi fått din ansökan skickar vi ut några sånger som du kan välja på.

Gehör

I gehörsprovet får du
• avlyssna och analysera intervall
• avlyssna och notera enkla rytmer
• avlyssna och notera enkla melodier
• avlyssna och notera ackord (treklanger i dur och moll)

Musiklära och satslära

Se bifogade typexempel som visar vilka moment provet innehåller samt svårighetsgraden.

Intervju

Under din dag här hos oss kommer du även att få träffa en av våra skolpräster. Vid intervjun förs ett samtal om din erfarenhet av kyrkans verksamhet och din syn på att arbeta i en kristen församling.

Upplysningar

Upplysningar kan du få av utbildningsledare Helena Ambertson på telefon 0503-323 26 eller via
e-post Helena Ambertson

VÄLKOMMEN TILL VÅR SKOLA!