Fördjupning sång

Klassisk sång och musikal

Musiklinjen med fördjupning sång riktar sig till dig som vill utveckla din sång och sångteknik. Varje vecka får du 60 minuter individuell undervisning.
En förutsättning för att du skall tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt är att du bör ha tillräcklig notkunskap och du bör kunna studera in din repertoar självständigt.

INNEHÅLL

 • Ensemblesång
 • Sång på scen – drama och kommunikation
 • Gästlärare
 • Utåtriktad verksamhet – konserter, etc.
 • Körsång
 • Brukspiano
 • Klassiskt piano
 • Musikhistoria
 • Gehörslära
 • Satslära/arrangering
 • Musiklära

Exempel på tillvalsämnen:

 • Pop- & rockensemble
 • Musikdata
 • Låtskriveri
 • Ackordspel gitarr
 • Avspänning
 • Konst
 • Idrott
 • Allmänna ämnen m.m