Småskalig grönsaksproduktion

– att odla till försäljning

Det finns ett växande intresse att starta företag inom småskalig grönsaksodling. Den här kursen syftar till att lägga grunden för hur man kan bedriva en småskalig, ekologisk och lönsam odling av grönsaker.

För att lyckas med det krävs kunskap om tekniker, hur man arbetar effektivt, odlingsplanering och försäljning. Med utgångspunkt i metoderna som används inom Market Gardening ger den här kursen de grundläggande kunskaperna i hur man tar steget från odling till husbehov till att odla för försäljning.

Kursen är uppdelad i tre delar där vi börjar med grundläggande odlingstekniker. Därefter fördjupar vi oss i hur odlingen kan läggas upp för att slutligen, med grund i deltagarens egna mål, formulera en odlingsplanering och affärsplan för den egna odlingen.

Utbildningen ges på distans med 5 heldagsträffar på fredagar på Hjo folkhögskola och en på Bossgården (Tidaholm). På träffarna har vi föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Mellan träffarna är det litteraturstudier och eget arbete med inlämningsuppgifter. En stor del av litteraturen kommer att vara på engelska.

Kursen riktar sig till de som redan har grundläggande kunskaper inom grönsaksodling, men som är beredda att ta steget till att börja odla till försäljning.

Förkunskapskrav: Grundläggande odlingskunskap och förmåga att tillgodogöra sig engelskspråkig odlingslitteratur.

Fakta

 • Kursen går mellan den 4/11 2019 – 13/3 2020
 • Sista ansökningsdag är den 30/9
 • Kursen går på halvtid (50%)
 • En avgift för kursmaterial m.m. om 200 kr kommer att tas ut. Kursen är studiemedelsberättigad (CSN)

Urval

Vid många sökande tillämpas följande urvalskriterier:

 • Erfarenhet inom grönsaksodling
 • Vilja och förutsättningar att ta steget till att börja med försäljning av grönsaker
 • Att vi får en grupp med olika erfarenheter och bakgrund
 • Förtur ges till de som gått kursen Odling för självhushållning på Hjo folkhögskola eller med motsvarande utbildning.

Litteratur

 • The Market Gardener, Jean-martin Fortier, 2014
 • Compact Farms, Josh Volk, 2017
 • The Lean Farm, Ben Hartman, 2015
 • Odla till försäljning, Jonas Ringqvist, 2018
 • Ekologisk grönsaksodling på friland, Jordbruksverket
 • Ekologisk odling i växthus, Jordbruksverket

Kursplan

Del 1. – Odlingsteknik

I denna del går vi igenom tekniker som utgör grunden för att kunna göra odlingen effektiv och lönsam. Detta omfattar

 • jord, gödsel, näring och växtföljd
 • förberedelse av odlingsyta
 • beredning av fasta bäddar och såbädd,
 • sådd- och plantuppdragning,
 • ogräsbekämpning,
 • säsongsförlängning
 • bevattning och
 • skörd

Denna del förväntas ge deltagarna grundläggande kunskaper inom effektiva odlingstekniker som tillämpas inom Market Gardening.

Träffar: 8/11 och 22/11

Litteratur: The Market Gardener, Odla till försäljning, Jordbruksverkets pärm

 

Del 2. Odlingens upplägg och odlingsmetod

Vi fördjupar oss i olika gårdars/odlingars sätt att lägga upp arbete och odling, både vad avser hur odlingstekniken tillämpas och hur hantering och försäljning av grönsakerna läggs upp.

Vi arbetar också med förhållningssätten inom Lean-production för att få grundläggande redskap för att lägga upp arbetet på ett effektivt sätt.

Efter denna del förväntas eleverna kunna formulera mål för hur ens egen odling kan läggas upp.

Träffar: 13/12 och 17/1

Litteratur: Compact Farms, Odla till försäljning, The Lean Farm

 

Del 3. Odlingsplanering och affärsplan

Den tredje delen utgår från deltagarnas egna mål för sin odling för att utifrån dem genomföra en odlingsplanering och strategi för att arbeta effektivt samt att utforma en affärsplan.

Denna del förväntas ge eleverna ett tillräckligt underlag för att kunna starta upp en småskalig odling med inriktning på försäljning av grönsaker.

Träffar: 7/2 och 13/3

Litteratur: The Market Gardener, Odla till försäljning, Jordbruksverkets pärm