Odling för självförsörjning

Lär dig grunderna i effektiva ekologiska odlingsmetoder och småskalig djurhållning till såväl självhushåll som försäljning. Vi lägger fokus på praktisk och teoretisk kunskap kring att producera mycket grönsaker på liten yta, hållbarhet, helhetssyn, levande jord och tidseffektiva arbetsmetoder.

Kursen vänder sig till dig som vill ta steget mot ett mer självhushållande liv och kanske även få en inkomst från din gård eller odling.

Delar av kursinnehållet:

 • Planering av en grönsaksodling
 • Olika odlingsmetoder
 • Jord, gödsel och markberedning
 • Sådd och plantuppdragning
 • Säsongsförlängning och vinterskörd
 • Strategier mot ogräs och skadedjur
 • Skörd, lager och förädling
 • Småskalig djurhållning

Träffarna och de praktiska momenten i kursen genomförs på Bossgården, en liten gård utanför Tidaholm med stor mångfald som producerar ägg och grönsaker året runt till självhushåll och den lokala marknaden. Vi som undervisar på kursen är Sanna och Jonas, som bor på och lever av Bossgården. Vi har 25 års erfarenhet av småskalig ekologisk odling och starkt engagemang för hållbarhet i stort och smått. Dessutom gör vi några studiebesök på andra gårdar under kursen.

Mellan träffarna bedrivs studierna på distans, dels litteraturstudier (till självkostnadspris), dels projektarbete (planering och egen odling). Undervisningen sker via en digital lärplattform. Engelsk litteratur kan förekomma. Man behöver ha tillgång till dator med internet och möjlighet till egen odling.

Fakta

 • Kursen går mellan den 2/3 2020 – 27/11 2020
 • Sista ansökningsdag är den 1/2 2020
 • Kursen går på halvtid (50%)
 • En avgift för kursmaterial m.m. om 200 kr kommer att tas ut. Kursen är studiemedelsberättigad (CSN)

Praktiska saker

Kursen ges på halvfart distans med träffar en helg per månad under mars-november och med egen odling, projektarbeten och självstudier mellan träffarna.

Vid urvalet tillämpar vi de här kriterierna:

 • odlingserfarenhet
 • mångfald i gruppen
 • lämplighet för kursen och gruppen

Vid likvärdiga sökande avgör lotten. Till er som vi inte kan erbjuda en plats skickar vi med uppmaningen att odla under säsongen och bygg upp er odlingserfarenhet ytterligare.

Vi återkommer inom kort med datum för träffarna.

Kursen är studiemedelsberättigad (CSN).