Odling för självförsörjning

Lär dig grunderna i effektiva ekologiska odlingsmetoder och småskalig djurhållning till såväl självhushåll som försäljning. Vi lägger fokus på praktisk och teoretisk kunskap kring att producera mycket grönsaker på liten yta, hållbarhet, helhetssyn, levande jord och tidseffektiva arbetsmetoder.

Kursen vänder sig till dig som vill ta steget mot ett mer självhushållande liv och kanske även få en inkomst från din gård eller odling.

Delar av kursinnehållet:

 • Planering av en grönsaksodling
 • Olika odlingsmetoder
 • Jord, gödsel och markberedning
 • Sådd och plantuppdragning
 • Säsongsförlängning och vinterskörd
 • Strategier mot ogräs och skadedjur
 • Skörd, lager och förädling
 • Småskalig djurhållning

Träffarna och de praktiska momenten i kursen genomförs på Bossgården, en liten gård utanför Tidaholm med stor mångfald som producerar ägg och grönsaker året runt till självhushåll och den lokala marknaden. Vi som undervisar på kursen är Sanna och Jonas, som bor på och lever av Bossgården. Vi har 25 års erfarenhet av småskalig ekologisk odling och starkt engagemang för hållbarhet i stort och smått. Dessutom gör vi några studiebesök på andra gårdar under kursen.

Mellan träffarna bedrivs studierna på distans, dels litteraturstudier (till självkostnadspris), dels projektarbete (planering och egen odling). Undervisningen sker via en digital lärplattform. Engelsk litteratur kan förekomma. Man behöver ha tillgång till dator med internet och möjlighet till egen odling.

Fakta

 • Kursen går mellan den 200302 – 201127
 • Sista ansökningsdag är den 1 februari 2020
 • Kursen går på halvtid (50%)
 • Avgift på 200 kronor för kursmaterial mm. kommer att tas ut. Kursen är studiemedelsberättigad (CSN)

Praktiska saker, ansökningskriterier och urval

Kursen ges på halvfart distans med träffar ca en helg per månad under mars-november och med egen odling, projektarbeten och självstudier mellan träffarna.

Många söker till våra odlingskurser. Vid urvalet fäster vi stor vikt vid ditt personliga brev. Vi  bedömer dina möjligheter att nå kursens mål, dvs. kunna vara självförsörjande på grönsaker.

Beskriv i ditt personliga brev dina odlingserfarenheter och vad du vill i framtiden. Berätta

 • hur länge du har odlat
 • storlek på din odling
 • vilka grödor du har odlat
 • vad som har fungerat bra och vad som inte har gått bra
 • vilka slutsatser du har dragit om odling och självförsörjning
 • vad du vill lära dig för att nå kursens mål

Berätta också om dina planer för framtiden på kort och på lång sikt. Vilka mål har du? Vilka delmål? Hur ska du nå dit? Vad kommer vara lätt och vad svårt? Hur motiverad är du för varje del av dina mål? Om du har sökt förut så berätta hur du har utvecklats som odlare sedan förra gången du sökte.

Vid urvalet tillämpar vi de här kriterierna:

 • odlingserfarenhet
 • förutsättningar att nå kursens mål

Vid likvärdiga sökande avgör lotten. Till er som vi inte kan erbjuda en plats skickar vi med uppmaningen att odla under säsongen och bygg upp er odlingserfarenhet ytterligare.

Träffar

Vi har träffar följande datum:

7 mars, lördag kl. 10-17

28 mars, lördag kl. 10-17

18-19 april, lördag kl. 10-17 och söndag kl 9-15

9-10 maj, lördag kl. 10-17 och söndag kl 9-15

30-31 maj, lördag kl. 10-17 och söndag kl 9-15

27-28 juni, lördag kl. 10-17 och söndag kl 9-15 (studiebesök)

15-16 augusti, lördag kl. 10-17 och söndag kl 9-15 (studiebesök)

12-13 september, lördag kl. 10-17 och söndag kl 9-15 (studiebesök)

10-11 oktober, lördag kl. 10-17 och söndag kl 9-15

21 november, lördag kl. 10-17