Om skolan

Hjo folkhögskola har en historia sedan 1958 och ligger i utkanten av den vackra sommar- och medeltidsstaden Hjo vid Vättern. Du kommer att få mycket småstadskänsla under din tid på skolan. Med cykel eller till fots kan du komma till allt stan har att erbjuda.

 

Med grund i kristen människosyn

Hjo folkhögskola har Svenska kyrkan, Skara stift som huvudman. Vi vill, med denna grund, vara en plats för människors utveckling och kunskapserövring där människosyn och bildningsmiljö är de viktigaste elementen.

Vår målsättning är att vi ska:

 • Stå för öppenhet och respekt gentemot alla.
 • Bereda plats för deltagare med skiftande bakgrund och förutsättningar.
 • Ta ett speciellt ansvar för missgynnade grupper i samhället.
 • Främja förståelse för alla människor oberoende av etnisk, kulturell, religiös eller social bakgrund.
 • Se och bemöta varje deltagare på ett positivt sätt.
  Inspirera deltagarna till engagemang och självständigt ställningstagande i tros-, livs- och samhällsfrågor.
 • Erbjuda möjlighet till regelbundet andaktsliv och enskilda samtal.

I vår bildningsmiljö strävar vi mot att:

 • Ge undervisning med hänsyn till varje individ.
 • Tillsammans med deltagarna ta ansvar för att ge undervisningen hög kvalitet.
 • Erbjuda en trivsam, kreativ och trygg miljö för studerande och anställda.
 • Arbeta för en god gemenskap, demokratisk miljö och atmosfär på skolan.
 • I all vår verksamhet försöka välja hållbara lösningar ur miljösynpunkt.
 • Erbjuda en skola tillgänglig för alla.
 • Erbjuda möjligheter till internationella kontakter och möten.

Mötesplats

Hjo folkhögskola är en mycket spännande mötesplats. Här samsas deltagare från många olika linjer och från många olika platser, såväl från Sverige som från utlandet. Vi har många stipendiater och studerande från olika delar av världen.
Skolan är fylld av musik, konst, och kultur vilket gör den till en miljö fylld av möjligheter och upplevelser! Musiklinjens deltagare ger cirka trettio konserter, i och utanför skolan, varje år!

Rik på resurser

Vår skola är rik på resurser, främst personella men också kulturella. Vår personal är välutbildad och har den rätta inställningen till utbildning och bildning. Deltagarens behov och förutsättningar kommer alltid främst.

Samarbetspartners

Hjo folkhögskola månar om samarbete. Vi har ett mycket bra samarbete med Hjo kommun, Skara stift, Hjo pastorat, näringslivet i regionen, föreningar, Arbetsförmedlingen och AMS. Dessutom samarbetar vi tätt med en mängd andra folkhögskolor.

Vårt samarbete och samverkan med Komvux i Hjo har rönt nationellt intresse!