start-hjo-folkhogskola (3)

Historia

Det var så det började…

1930
Frågan väcktes under biskop Hjalmar Danells ledning om att bilda en folkhögskola, dock utan synbara resultat.

1948
Nu tog stiftsrådet initiativ till en utredning under biskop Gustav Ljunggrens ledning. Stadgar upprättades och alternativ lokalisering diskuterades.

1952
En ny kommitté tillsattes med biskop Yngve Rudberg och Larsson i Luttra som drivande.

1957
Nu ökades tempot i utredningen. Hjo blev högaktuellt.

1958
Den 8 april bildades Stiftelsen Skara stifts folkhögskola vid ett möte i Lidköping av en samling stiftsbor. Biskop Sven Danell var pådrivande och sedermera anslöt sig 132 församlingar till stiftelsen.
I september detta år blev det skolstart med 31 deltagare i sekelskiftsvilla Svea i Hjo stadspark.
Skolan invigdes den 2 december 1958

1964
Avtal med Hjo stad träffades om tomt i Lundbyskogen. Ritningar upprättades.

1968
Skolöverstyrelsen beviljade statsbidrag och nytt skolbygge startades.

1969
Biskop Helge Brattgård blev ordförande efter biskop Danell.

1970
Skolan stod färdig och invigdes den 30 september av landshövding Karl Fritiofsson. Skolan var unik med sin handikappanpassning. Byggkostnaden blev 6,5 miljoner kronor.

1980
Musiklinjen startade med 17 deltagare, varav 8 är kantorer. Vårt atrium börjar planeras och byggas.

1981
Görs ett försök med så kallade lärjungaskola, en 4 veckors kurs med 13 deltagare.

1984
Bibellinje för första gången med 10 deltagare.

1985
Biskop Brattgård avgår och ny ordförande blir biskop Karl Gunnar Grape.

1986
Turismlinjen ser dagens ljus, hela 23 deltagare till första årskursen.

1987
Kapell och musikavdelning byggs, allt till en kostnad av 8,5 miljoner kronor. Åke Jansson, arkitekt.

1988
Kyrkokantorslinjen får officiell status och första examen genomförs den 20 maj 1988.
Hälso- och naturterapilinje startas med 13 deltagare. Denna läggs ned efter 3 år.

1989
Biskop Lars-Göran Lönnermark blir ny ordförande.

1992
Prosten Bengt Larsson blir skolans femte ordförande.

1993
Kantorslinjen får sin nuvarande utformning med officiell kantorsexamen. Svenska kyrkans grundkurs anordnas för första gången. 16 deltagare deltar.

1994
Stor om- och tillbyggnad av internatet samt skolans tak. 15,6 miljoner kronor investeras.

1997
Grändens konstskola startas. Tolv deltagare första omgången samt 12 på halvtid.
Ytterligare en större om- och tillbyggnad. Denna gång administration, lärarrum och grupprum. Totala kostnaden blir 3,1 miljoner kronor.

1999
Avtal skrivs med Hjo kommun om ett framtida samarbete. Komvux lokaliseras till folkhögskolan, liksom IV-programmet och Särvux.

2000
Konstskolan flyttar till nya lokaler i gamla Samskolan mitt i Hjo.
TRAC linjen som utbildar resesäljare startar.
Rolf Werner blir skolans sjätte ordförande.

2002
Delar av deltagarbostäderna byggs om till förskola. Nu har vi alla åldrar på området!

2003
Mariestads folkhögskola startas genom att Hjo folkhögskola tar över en filial från Dalkarlså.

2004
Hjo folkhögskola blir för första gången Svenska mästare i golf!

2005
Vi går in som huvudman för Teamträningsskolan Sherpas i Sävsjö.
Distansutbildningar i matematik och samhällskunskap startas.
Skolan försvarar titeln Svenska mästare i golf.
Ett omfattande positivt samarbete med Arbetsförmedlingen och AMS inleds.

2006
Två nya utbildningslinjer startas hösten 2006 – en utbildning i byggnadsrestaurering samt en polisförberedande allmänlinje.
Hjo konstskola flyttar till anpassade lokaler på Redarvägen och blir Sveriges första integrerade konstskola för funktionshindrare.
Skolan försvarar återigen sin SM-titel i golf!

2007
Kurser för 55+ startar.
TV-gudstjänster spelas in i folkhögskolans kapell. Deltagare, musiklärare och personal från skolan och stiftet deltar.
Skolan försvarar för fjärde året i rad sin SM-titel i golf!

2008
Skolan firar 50 år med stor fest 4 oktober.
Byggnadsvårdslinjen läggs ned på grund av för litet deltagarunderlag.

2009
Filialen i Mariestad läggs ned. I skolans lokaler bedrivs under 2009 ett projekt för långtidsarbetslösa under namnet FINSAM.

2010
Staffan Yngvesson, Fristad, blir skolans sjunde ordförande.

2012
Under vår/sommar iordningställs två grupprum i anslutning till skolans bibliotek.

2013
I oktober får skolan en vik. rektor, Håkan Söderlund, som ska ersätta ord. rektor under dennes frånvaro.

2014
Svenska kyrkans grundkurs byter namn till Kyrkans grundkurs, den är inte längre obligatorisk för alla som utbildar sig för kyrklig tjänst.

2015
Den 1 januari tillträder Rickard Sandberg, Habo, rektorstjänsten. I augusti inrättas en ny tjänst som studierektor, Henrik Falck, Skövde anställs. Skolan får också en kurator på halvtid, Ina Herzfeld. På höstterminen startar ny utbildning till integrationsassistent med 22 deltagare.

2016
Under våren flyttar kommunen upp paviljonger upp till folkhögskolan, skall användas som lektionssalar till ensamkommande flyktingbarn.
På hösten startar Etableringskurs med 12 deltagare. Kursen pågår under sex månader. Svenska, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser för nyanlända.
Folkhögskolespåret med 7 deltagare startar. Syftet med projektet är att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar. Det gäller ungdomar i åldrarna 17-21 år.
Svenska från dag 1 startar i september med 14 deltagare.

2017
Redan strax innan jul 2016 flyttar konstskolans verksamhet upp till ”Lönnen” från Redarvägen men inofficiell invigning sker den 2 februari i samband med trivselkväll.
Filial i Skövde, allmän kurs på grundskolenivå startar under hösten, 10 deltagare.
Polisförberedande profil läggs ner p g a för litet deltagarantal.
Kapellet firar 30-år i samband med adventsfika, Lars Hjertén, talare.

2018
Ny mandatperiod 2018-2021. Gerd Larsson, tidigare vice ordförande, väljs till skolans åttonde ordförande.
Till hösten startar elevassistent- och lärarassistentutbildningar.
Den 6 oktober firar skolan 60 år. Biskop Åke avtäcker kunskapens träd.

2019
Under sommaren byggs disken om i skolans kök.

2020
Corona-epidemi, distansundervisning under vårterminen 2020.
Den 3 augusti tillträder Andreas Cederlund tjänsten som rektor. Skolstart kursvis den 17 augusti.

Rektorer genom tiderna

1958-1975
Arvid Ydman

1975-1977
Robert Rebas

1978-1982
Erland Olsson

1983-1994
Lars Hjertén

1995-2007
Tomas Uvesten

2008-2009
Tell-Inge Leandersson

2009-2011
Tomas Uvesten

2011-2013
Tommy Johansson

2013-2014
Håkan Söderlund

2015-2020
Rickard Sandberg

2020-
Andreas Cederlund

Utbildningar på tidslinje

1958
Skolan invigdes Allmän kurs

1980
Musiklinje

1984
Bibellinje

1986
Turismlinje

1988
Kyrkokantorslinje får officiell status

1993
Svenska kyrkans grundkurs

1997
Konstskolan

2005
Distansutbildningar via first class

2006
Byggnadsrestaurering
Polisförberedande profil

2007
55+

2010
UGA ”Fjädern”

2012
Möjligheternas kurs

2015

Integrationsassistent

2016
Etableringskurs
Folkhögskolespåret
Svenska från dag 1

2017
Filial Skövde, allmän kurs (kyrkans hus)

2018
Lärarassistent
Elevassistent

2019
Fördjupningskurs (fortsättning integrationsassistent)
Hållplats