Svensk natur, djur och marint liv

-Skogens vilt och livet i sjöar och hav

 

Syftet med kursen är att få djupare kännedom om den varierande svenska naturen, skog, mark, insjöar och hav med dess rikedom av vilt, fågel, växter, och fiskar, kopplat till miljö, ekologi och en hållbar naturvård, ekoturism, yrkes och fritidsfiske, råvaruhantering mm.

Kursen behandlar även svensk natur och djurliv sett ur ett integrationsperspektiv där kursdeltagaren rustas med fördjupade kunskaper för att i sin tur kunna föra vidare sin kunskap om svensk natur, skog, mark sjö och hav med dess värdefulla råvaror och olika mattraditioner. Naturkursen är till för alla som vill veta mer om svensk natur, skog, vilda djur, fisk och skaldjur, kopplat till dagens stora miljö, klimat och hållbarhetsfrågor. Kursen är speciellt lämplig för dem som arbetar med  med människor i alla åldrar inom föreningsliv och tex. studieförbund eller samhällsinformatörer och liknande som efter avslutad kurs kan ge fördjupad information om svensk natur, djur, fisk, skaldjur, råvaror och mattraditioner kopplat till svenska lagar och bestämmelser kring jakt, fiske, bär, svampplockning mm.

Kursens omfång; 1 årig kurs, 25% där vi följer årstidernas växlingar med många studiebesök, vandring i skog o mark, olika typer av natur, vi studerar vilt, växter, svamp, fisk och skaldjur. Till detta kopplas sedan viss matlagning/beredning och grundläggande genomgång av olika råvaror från vilt, fisk och skaldjur från Vättern, Vänern och havet. Visning och workshop om filetrering av fisk och enklare styckning och behandling av vilt ingår i kursen.  Vi har bl.a. jämfört olika typer av skog och skogsbruk, växter och diversitet (biologisk mångfald), plockat svamp, sett öringens och rödingens lek och besökt yrkesfiskarna i Vänern och sett deras löjromsproduktion. Vi besöker en fiskodling, är med på harjakt, lär oss filea rund och plattfisk, besöker havets hus i Lysekil, ser och lär oss mer om musslor, ostron och andra skaldjur. Den sista avslutande helgen sover vi ute i skogen, vi provar fritidsfiske och den som vill kan få göra ett ”provapådyk” med full dykutrustning.

Kursens upplägg bygger på ca 1 fysisk träff i månaden, från och med 18 augusti 2022 tom 2 juni 2023, totalt ca 12 fysiska träffar, i huvudsak på lördagar  (ca 6 tim/ggr.) där teoretisk information kombineras med studiebesök och besök i skog, mark och vid olika vatten. Förutom dessa ca 12 fysiska träffar sker teoretiska studier via distans, med Google Classroom som bas samt annan anvisad litteratur. Studiebesöken och naturvandringarna läggs upp efter årets naturliga cykel med besök på tex, fiskeriinrättningar, beredning (Vänern och Vättern), fiskauktion (Göteborg), fiskodling, och naturvandring för att se öringen, harren och rödingens lek i Vättern och Hjoån.

Möjlig söktid till kursen: fom. 15 februari -18 augusti  2022, du hittar ansökningsformuläret HÄR när sökperioden öppnar!

Ansvarig lärare på kursen   Niklas Ahlin

Här kan en presentationsvideo ses där vi berättar om naturkursen, miljön, djur och människans förhållanden

https://www.youtube.com/watch?v=NB0IKAbqawM

 

Här kan en liten film ses som visar harrens lek i Hjoån, ett exempel på en fiskart som kommer studeras under kursen.