Concept Art & Illustration

Concept art & Illustration är en konstnärlig utbildning som är anpassad för dig som i framtiden är intresserad av att arbeta med design och  bildskapande i framförallt spel- eller filmindustrin.

Nytt från och med 2022! 

Från och med 2022 utökar vi vår utbildning med ett till år. Concept art och illustration bestod tidigare av två kurser – nu har det blivit tre år.  Det är tre olika år som är separata kurser men är tänkta att bygga på varandra. Man söker till varje kurs separat. Concept art år 1 bestod tidigare av både fundamentals och designuppgifter vilket blev för mycket för ett läsår. Genom att dela upp det första året på två år kommer vi kunna erbjuda en mycket grundligare och mer kvalitativ utbildning inom concept art och illustration. Det som tidigare var vårt andra år blir nu vårt tredje och görs dessutom om till en eftergymnasial och mer yrkesorienterad kurs. Läs mer om kurserna på deras olika sidor. Du finner länkar här nedan eller via menyn (till höger på dator eller scrolla nederst på mindre skärmar) 

År 1 – Concept art & illustration 1 – The Fundamentals

År 2 – Concept art & illustration 2 – Design & Image making

År 3 – Concept art & illustration 3 – Project & portfolio

JÄMFÖRELSE AV VÅRA TRE ÅR

1  – The fundamentals

 • Fokuserar på att bygga upp de konstnärliga grundkunskaperna såsom teckning, ljus och skugga, perspektiv, måleri, anatomi, komposition,  s.k. fundamentals.
 • Seende, observation, förenkling
 • Teckning & skissteknik
 • Perspektivteckning basic
 • Avancerade perspektivmetoder
 • Volym och form
 • Ljus och skugga
 • Ljussättning från fantasin – teori
 • Anatomi
 • Modellteckning
 • Anatomi 
 • Färglära
 • Måleri
 • Modellmåleri
 • Färgkomposition
 • Bildkomposition
 • Porträtt
 • Landskap