CONCEPT ART & ILLUSTRATION 1 – THE FUNDAMENTALS

 • Ansökningstid:  15 februari – 15 april 2022. 
 • Längd:  1 år
 • Kursstart: 18 augusti 2022
 • Ansök med:   Arbetsprover och personligt brev
 • Årligt intag : Ca 15 deltagare

SYFTE

Den här kursen syftar till att stärka dina konstnärliga grundkunskaper såsom seende, teckning, ljus och skugga, perspektiv, anatomi, komposition och färglära, så kallade fundamentals. I förlängningen är syftet att stärka din förmåga att skapa från fantasin och kunna göra dina och andras idéer rättvisa. Concept art & Illustration 1 -The Fundamentals ska fungera som en nödvändig och skräddarsydd grund för år 2 – Design & Image Making. Kursen är framförallt till för dig som i framtiden är intresserad av att arbeta med design och bildskapande inom underhållningsindustrin, särskilt inom spel och film men kan också vara en mycket bra grund för dig som är intresserad av animation och traditionell illustration.

INNEHÅLL I KURSEN

Kursen kommer att fokusera både på observation och konstruktion. Att bli bra på dem båda är nyckeln till att kunna gestalta idéer från fantasin. 

Observation: Ett stort fokusområde är att utveckla bildseendet genom att arbeta med avbildning – det vill säga att studera och teckna av saker vi ser framför oss. Att ha ett bra bildseende innebär bland annat att man kan teckna av saker med rätt proportioner och utseende, att få det att se ut som det gör helt enkelt. Seende kan också innebära att lära sig att se former på ett mer förenklat och abstrakt sätt samt se hur olika delar i en bild förhåller sig både till varandra och till helheten. Vi anser att seendet är grundpelaren när man ska utvecklas inom bildskapande och design. 

Konstruktion: Konstruktion innebär att bygga upp saker. När man skapar från fantasin så finns det oftast inga förlagor, det kan gälla föremål, kroppar, ansikten och fordon mm.  För att kunna skapa dessa behöver man först bryta ner saker först i så enkla former som möjligt, ofta grundformer som klot, lådor, cylindrar och koner. Därefter kan man använda dessa byggstenar att bygga upp med igen, detta är konstruktion. Det centrala verktyget vi använder när vi jobbar med detta är perspektiv. Vi kommer att arbeta mycket med det både på enklare och mer avancerade sätt. Målet kommer vara att du ska kunna arbeta med perspektiv fritt och snabbt utifrån huvudet. 

Hösten: Hela höstterminen ägnas åt teckning i olika former, både med linjer och genom skuggning. Vi tränar på att beskriva föremåls volym och arbetar med ljus och skugga på olika sätt. Det kommer bli mycket avbildande övningar till exempel med med stillében, porträtt, landskap mm. Varje fredag har vi också teckning i form av kroki i gympasalen. Under året kommer det också finnas längre pass med modellteckning och modellmåleri. 

Våren: Under våren ägnar vi mycket tid till färglära och måleri på olika sätt och kommer då också arbeta mycket med bildkomposition. Vi kommer också att arbeta med anatomi och olika metoder att bygga upp kroppar. Det kommer då också att bli en introduktion till att arbeta med digitalt måleri samt uppgifter som berör materialkunskap. Under året kommer det också att finnas med olika applicerande veckor då man får träna på att använda grundkunskaperna i olika kreativa syften då man designar saker och skapar från fantasin. Kursen kommer också innebära regelbunden undervisning i kroki och konsthistoria. Under året kommer du få ordentligt med tid att arbeta igenom och utvecklas inom grunderna och därigenom få en stark bas att bygga vidare på.

KURSMOMENT

 • Seende, grundläggande teckning och skissteknik
 • Perspektivteckning 
 • Mänsklig anatomi
 • Ljus och skugga och valörer 
 • Färglära och måleri 
 • Modellmåleri
 • Modellteckning
 • Bildkomposition 
 • Bildanalys, formspråk 
 • Konst och stilhistoria
 • Mästarstudie
 • Materialstudier
 • Introduktion till digitalt måleri
 • Valbara och applicerande veckor 
 • Eget projekt 
 • Kroki – Varje vecka på fredagar

Seende – Drawing from Life ca 2 veckor

 • Avbilda saker realistiskt
 • Få till rätt proportioner
 • Syftning, mätning
 • Övergå från symboltänk till objektivt seende
 • Mellanrumsformer
 • Utveckla förmåga att förenkla det vi ser och tänka i abstrakta former
 • Skapa bra former och linjer
 • Se helheten snarare än detaljer

Teckning basics – Linjen ca 1 vecka

 • Linjevikt
 • Överskärningar
 • Markmaking: Hatchingtekniker, prickar, scribbles
 • Cross contour lines
 • Linjens språk- vad förmedlar ­en linje?

Perspektiv ca 5 veckor

 • Generella regler – goda baskunskaper
 • 1,2,3 punkts-perspektiv
 • Hus, objekt
 • Konstruktion, teckna igenom former
 • Förkortning
 • Runda former i perspektiv
 • Mätmetoder i perspektiv
 • Organiska former i perspektiv
 • Kroppar i perspektiv

Anatomi ca 2 veckor

 • Kroppens proportioner
 • Balans, tyngdpunkter
 • Landmarks, articulation points
 • Bygga upp kroppen med grundformer, cylindrar, lådor
 • Skelettet
 • Muskler och hur rörelse påverkar dem.

Ljus,skugga och valörer ca 5 veckor

 • Använda ytor/planes för att uttrycka volym
 • Teori och begrepp kring ljus och skugga
 • Utveckla förmåga att se och återge valörer
 • Förenkla ljus och skugga till bra former och tydliggöra ljus-och skuggfamilj
 • Använda konturer/edges på  olika sätt
 • Skapa djup i bilden
 • Arbete med blyerts, kol, tusch, krita
 • Arbeta svartvitt med akrylfärg

Komposition ca 2 veckor

 • Skapa fokuspunkter
 • Olika kompositionsstrukturer 
 • Skapa bilddjup
 • Lära sig om samarbete mellan bildens olika element
 • Skapa balans mellan enhetlighet och variation
 • Skapa bra former och linjer
 • Arbete med collage, måleri, teckning m.m.

Färglära / färgteori ca 1 vecka

 • Begrepp och teori om färg
 • Utveckla förmågan att se och blanda färg
 • Färgers påverkan på varandra
 • Färgkomposition

Måleri ca 5 veckor

 • Process, bygga upp målningar
 • Använda olika penselföring
 • Arbete med stilleben, porträtt, mästarstudie
 • Begränsad palett
 • Arbete med akryl och i viss mån gouache och akvarell
 • Modellmåleri (en hel vecka)
 • Bildanalys
 • Mästarstudie

Digitalt måleri ca 5 veckor

 • Introduktion till Photoshop
 • Verktyg
 • Måleritekniker

 Valbara veckor och eget projekt

 • 2 veckor insprängda under terminerna
 • I slutet av läsåret får man fördjupa sig i något man själv valt och arbeta med det i tre veckor.

HELA ÅRET: 

Konsthistoria

 • Konstens utveckling genom hela vår historia. Utveckling av  motiv, medium, teknik, syfte, konstnärsroll m. m.

Kroki fredagar

 • Gesture, line of action, kroppens rörelse.
 • Kroppens uppbyggnad, proportioner och tyngdpunkter, och landmarks m.m.
 • Seende: syftning och mätning, mellanrumsformer
 • Modellteckning (långa ställningar)
 • Olika sätt att förenkla och bygga upp en kropp t.ex. the bean, lådor & cylindrar.
 • Förkortning och kroppen i perspektiv
 • Ljus & skugga
 • Rumslighet
 • Karaktärskroki – påklädda modeller som agerar i olika scenarion
 • Komposition

Övrigt: 

 • Medverka vid vissa föreläsningar av gästlärare inom concept art & illustration 
 • Info om framtida yrkesval
 • Vissa studieresor till konstmuseer mm
 • Utflykter för teckning och måleri