CONCEPT ART & ILLUSTRATION 2 – Design & Imagemaking

 • Ansökningstid:  15 februari – 15 april 2022. 
 • Längd:  1 år, 35 veckor
 • Kursstart: 18 augusti 2022
 • Ansök med:   Arbetsprover och personligt brev inkl målsättningar
 • Studiemedelsnivå: Gymnasial
 • Årligt intag : Ca 15 deltagare

SYFTE

Under det andra året går man från att öva grunderna  till att använda kunskaperna inom fundamentals på ett kreativt sätt i olika concept art- och illustrationsuppgifter. Då handlar det om att gestalta idéer från fantasin för t.ex. karaktärer, objekt och miljöer. Kursens övergripande syfte är att utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta med design och bildskapande inom spel- och filmindustrin i framtiden. Fokus ligger på att utveckla förmågan till att designa och skapa concept för olika ändamål samt för att kunna skapa hela genomarbetade bilder, sk. illustrationer. 

Concept Art & Illustration 2 syftar till att  utveckla följande förmågor: 

 • Idégenerering och att arbeta i olika designprocesser
 • Designa och skapa concept till olika ändamål och medier 
 • Förhålla sig till uppdrag och givna utgångspunkter via prompts och briefs
 • Förstå och använda sig av formspråk och komposition för att kommunicera visuellt
 • Kunna genomföra mer genomarbetade bilder – hela illustrationer
 • Att arbeta med digital rendering både på ett realistiskt och stiliserat sätt. Tyngdpunkten i kursen ligger dock på att öva upp förmågan till realism. 

Vidare syftar också kursen till att:

 • Fördjupa de konstnärliga grundkunskaperna (fundamentals) i olika applicerande uppgifter
 • Orientera om olika aspekter av branschen och förbereda för möjliga vidareutbildningar och karriärvägar.

Höstterminen startas med introduktion till designprocessen samt med uppgifter kopplade till formspråk och shape design. Därefter startar olika designblock, prop design, karaktärsdesign, fordonsdesign, miljödesign mm. 

I förbindelse med de olika blocken förekommer repetition och fördjupning av vissa fundamentals såsom anatomi, perspektiv, ljussättning mm. När de olika designblocken gåtts igenom kommer vi in på illustration. Då arbetar vi med komposition, att skapa hela miljöer, berättande bilder, helsidesillustrationer, splash art m.m. Hela året arbetar vi digitalt och det kommer också att finnas ett block med 3D- för att kunna använda som en grund till concept och bilder i 2-D. 

Under året kommer gästlärare som är verksamma i branschen att hålla föreläsningar och kortare workshops. För att förbereda för verkligheten utanför skolan kommer det också finnas grupprojekt för att träna på samarbete och sk. soft skills. Även samarbetsprojekt där uppdragsgivare finns kommer att ingå.  Det kommer också att finnas tid för ett eget valt projekt på slutet av vårterminen. 

KURSMOMENT

 • Designprocess – idégenerering, iteration  
 • Formspråk & shape design
 • Stilisering
 • Prop design 
 • Karaktärsdesign
 • Miljödesign
 • Vehicle design
 • Arkitektur design
 • Korta repetitioner av relevanta grunder i förbindelse med olika block t.ex. perspektiv, anatomi, komposition.
 • Storytelling i bild och design
 • Visual development för film
 • Illustrationsuppgifter – göra hela bilder
 • Bild och text i kombination
 • Projekt med worldbuildingkaraktär
 • Grupprojekt
 • Soft skills & arbetsmetoder för större projekt
 • Samarbetsprojektmed andra utbildningar och uppdragsgivare
 • 3D (t.ex.  Blender) som verktyg för bildskapande i 2-D
 • Eget projekt
 • Gästlärare från branschen
 • Resor och studiebesök
 • Kroki