Distanskurser

Hos oss kan du läsa enskilda ämnen från allmän kurs på distans. Vi vänder oss till dig som har läst eller läser din grundläggande behörighet på folkhögskola, men behöver något eller några fler behörigheter. Under läsåret 2020/21 kan du läsa följande behörigheter:

  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1b och 2b
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Naturkunskap 2 (halvdistans)

Att läsa på distans innebär stora möjligheter att själv styra över studietiden. Du studerar där det passar dig. Vi har inga fysiska träffar utan arbetar helt med lärplattformen Google Classroom.

Studierna utformas av deltagare och lärare gemensamt. Det ger dig inflytande över studierna och öppnar för eget initiativ och engagemang. Men distansstudier kräver också självdisciplin och förmåga att strukturera studierna på egen hand. När du börjar läsa hos oss gör vi tillsammans en studieplanering. Vi går igenom vad du behöver ha med dig och vad som passar dig.

Vid för få sökande kan kursen komma att ställas in.

Vad krävs?

Förkunskaper – Kunskaper motsvarande godkänt betyg på grundskolan i respektive ämne.

Teknik – För att gå kursen krävs tillgång till dator, kamera, mikrofon, hörlurar och internet, med tillräcklig hastighet för videosamtal. Genom Google Classroom har deltagarna regelbunden och tät kontakt med sin lärare och med andra deltagare. Skype används för att kunna visa och diskutera olika metoder samt för prov. Du behöver också ha grundläggande datorvana: t.ex. kunna logga in i ett nytt mejlprogram, skapa eget lösen, aktivera kamera och mikrofon på din dator. Att enbart använda mobilen för distansstudierna fungerar dåligt.

Läromedel – Vissa ämnen baseras på aktuell lärobok i ämnet, andra på material som läraren står för. Läraren meddelar kursdeltagarna vilken bok som används. Därutöver kompletteras vid behov med internetbaserat materiel (radio, tv, film, etc.)

Vad gäller?

Distans – Kurserna hålls helt på distans utan fysiska träffar, om inget annat anges. Halvdistans innebär att kursen även har fysiska träffar.

Omfattning – Heltid distans löper på två terminer. Heltid innebär motsvarande 20 lektionstimmar i veckan plus eget arbete. Läser du ett enskilt ämne motsvarar det 25% av heltid. Det brukar innebära en arbetsinsats på 7 – 10 timmar per vecka, beroende på förkunskaper.

Vårtermin -20,      7 januari – 29 maj 2020

Hösttermin -20,   31 augusti – 18 december 2020

Vårtermin -21,      4 januari – 4 juni 2021

Avgift – En bekräftelseavgift på 200 kronor skall betalas när du blir antagen.

Finansiering – Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum). Din totala studieomfattning måste uppgå till 50, 75 eller 100% under studieperioden för att vara berättigad till studiemedel. För studiehjälp gäller heltidsstudier.

Intyg – Efter fullgjord kurs ges intyg. Om du har klarat av kursen och vill så kan du även få behörighetsintyg för högskolestudier.