Kontakt

Hjo folkhögskola
Lundbyvägen 12
544 31 HJO

Telefon 0503-323 00 (växel

E-post info.hjo@hjofolkhogskola.se
Hemsida www.folkhogskolan.com

Organisations nr. 867200-1669
Bankgiro 216-4614
Faktureringsinformation leverantör

Fordonsbokningar & bokning av Gy-sal

Röd buss

Personbil

Gy-sal

Rektor Andreas Cederlund
0503-323 01

Studierektor Henrik Falck
0503-323 04

Ekonom Viktoria Johansson
0503-323 03

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Lisette Johansson
0503-323 09

Administratör Inger Blomberg
0503-323 02

Reception/Internatföreståndare Milla Nilsson
0503-323 17

Skolpräst Olivér Joób
070-893 26 88

Kurator Camilla Svensson
0503-323 06

Kök
0503-323 19

Vaktmästeri
0503-323 05, 323 11