Odlingskurser

Intresset för odling och självhushållning växer starkt. Allt fler vill sticka händerna i jorden och känna glädjen i att fylla matbordet med nyskördade grönsaker från den egna odlingen. Dessutom är odling, såväl i den egna trädgården som i större skala, en viktig del av lösningen om vi skall möta hoten mot klimatet och förlusten av biologisk mångfald. Då behövs kunskap om hållbara odlingsmetoder och vi arrangerar därför kurser inom odling.

I våra odlingskurser lägger vi fokus på praktisk och teoretisk kunskap kring hållbarhet, mångfald, helhetssyn, levande jord och att producera mycket grönsaker på liten yta med tidseffektiva arbetsmetoder.

Vi ger för närvarande två olika odlingskurser. En kurs pågår under odlingssäsongen 2019 med inriktning mot odling för självförsörjning och ytterligare en kurs kommer att ges under vintern 2019/20 med inriktning mot att odla till försäljning. Odling för självförsörjning kommer att ges igen nästa år.
Du hittar mer information om respektive kurs under länkarna i menyn.